Публічний договір

Версія від 01.11.2019

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правовідносини сторін встановлюються відповідно до законодавства України. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Оферти і законом, сторони кваліфікують свої дії виходячи з положень законодавства України.

1.2. Ця оферта є публічною пропозицією фізичної особи-підприємця Сергія Ткача (який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань за № 022819006407, відповідно до ст. 633, 641, 655, 901 Цивільного кодексу України) укласти Договір купівлі-продажу товару/надання послуг необмеженій кількості осіб дистанційним способом через мережу Internet.

1.3. З цією метою ФОП Ткач Сергій розміщує Публічний договір (Оферту) на офіційному веб-сайті https://shop.sergetkach.com/ukr/public-offer.html.

1.4. Прийняття (акцепт) даної Оферти Покупцем означає його повне і беззаперечне прийняття всіх її умов без будь-яких винятків і/або обмежень.

1.5. Дистанційне прийняття оферти прирівнюється до укладання сторонами двостороннього письмового договору відповідно до ч. 2 ст. 642 ГК.

1.6. Пропозиція укласти Договір вважається повністю і беззаперечно прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту відправки замовлення на сайті, який оформлений належним чином через форму замовлення і містить такі значимі дані:

 • Прізвище Ім'я По батькові Покупця
 • Номер замовлення на сайті
 • Найменування всіх куплених товарів і (або) послуг в даному замовленні з позначенням ціни кожної окремої позиції в замовленні
 • Підсумкова сума замовлення
 • Домен сайту, на якому буде використовуватися куплене ПО.

1.7. Договір набуває чинності після оплати рахунку в сервісі LiqPay або перерахування грошей на банківський рахунок продавця з обов'язковим зазначенням номера замовлення.

 

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Перераховані нижче терміни для цілей даного Договору мають такі значення:

«Товар» — право використання розширення на конкретному домені + файли розширення + код активації для раширення.

«Розширення», «Доповнення», «Модуль» — синонімічні слова, що позначають програмне забезпечення для нарощування функціональних можливостей системи управління інтернет-магазинами OpenCart;

«Код ліцензії», «Код активації», «Ключ» — спеціальний код, за допомогою якого відбувається активація поставленого програмного забезпечення.

«Послуга» — під послугою в даній Оферті розуміються такі операції:

 • Установка модуля силами продавця;
 • Усунення помилок на сайті Покупця, які не є результатом роботи купленого Розширення, але перешкоджають його установці, і (або) конфлікти з іншими розширеннями, поставленими третіми особами і не є частиною системи OpenCart, які при цьому впливають на коректність роботи купленого Модуля;
 • Інші дії, пов'язані з продажем Товарів, представлених Покупцеві на веб-сайті.

«Веб-сайт», «Магазин» — сайт Продавця, створений для просування своїх товарів і послуг в мережі Internet та інформування Покупців про пропоновані товари/послуги дистанційним способом за допомогою мережі Internet.

«Продавець» — ФОП Ткач Сергій, що пропонує товари/послуги, представлені на веб-сайті.

«Покупець», «Клієнт» — фізична/юридична особа, яка акцептувала умови даної Оферти.

«Замовлення» - вибір Покупцем (або його представником) окремих позицій з переліку товарів / послуг, пропонованих Продавцем, і оформлення запиту на їх отримання за допомогою веб-сайту https://shop.sergetkach.com.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується згідно із замовленням Покупця продати товар/надати послугу, а Покупець зобов'язується оплатити Продавцю проданий товар/надані послуги.

3.2. Дана оферта регулює пропозицію товарів/послуг через веб-сайт, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів/послуг на веб-сайті;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення через веб-сайт;
 • оплату Покупцем замовлення, оформленого через веб-сайт;
 • обробку і виконання замовлення Покупця на умовах цієї Оферти.

 

4. ЦІНА ТОВАРУ/ПОСЛУГ

4.1. Ціна на кожну позицію товару/послуги вказана на веб-сайті.

4.2. Оплаті підлягає кожна окрема позиція в замовленні.

4.3. Купівля Розширень не тягне за собою зобов'язань надати послуги з їх установки і налаштування. Ці дії є окремими позиціями.

4.4. Послуги, що надаються Продавцем, включаються в Замовлення окремими позиціями і оплачуються Покупцем окремо.

4.5. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару або послуг.

4.6. Зміна Продавцем ціни товару/послуги з уже оплаченої угоді не допускається.

4.7. У разі зміни ціни на замовлений товар/послугу Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни шляхом актуалізації інформації в описі товару на сайті.

4.8. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання товару/послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

4.9. Зобов'язання Покупця по оплаті товару/послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

4.10. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на веб-сайті в розділі «Оплата» за адресою https://shop.sergetkach.com/ukr/payment.html).

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на веб-сайті через «форму кошика»

5.2. При оформленні Замовлення на веб-сайті, Покупець (або його преставників) зобов'язується надати наступну інформацію:

 • Прізвище Ім'я По батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
 • адреса домену, на якому слід активувати Товар;
 • адреса електронної пошти;
 • контактний телефон.

5.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5.4. На сайті shop.sergetkach.com діє автоматична поставка файлів для скачування і кодів активації, які стають доступними після оплати.

5.6. Обробка замовлень в ручному режимі (в тому числі надання замовлених послуг) проводиться протягом робочого дня. У разі, якщо Замовлення оформлене в неробочий час, вихідний або святковий день, то обробка починається з 09.00 ранку першого після такого дня.

 

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Під поставкою Товару мається на увазі надання Покупцеві можливості завантажити інсталяційний файл Товару і отримати код для його активації.

6.2. Під поставкою послуг мається на увазі дії продавця, спрямовані на налагодження проданого товару на сайті Покупця на умовах, викладених в розділі «Порядок надання послуг».

6.3. При отриманні Товару Покупець перевіряє заявлені властивості товару виключно в тих технічних умовах, які містяться в документації до товару, розміщеної на сайті shop.sergetkach.com. Зокрема, але не вичерпуючи, наступними пунктами:

 • Версія PHP
 • Наявність потрібної версії IonCube Loader на сервері
 • Включений показ помилок на сервері
 • Позначена в документації версія OpenCart або збірки

6.4. Перевірка працездатності Товару здійснюється на системі OpenCart, в якій не встановлені ніякі сторонні модулі, крім:

 • LocalCopy.ocmod.xml
 • SeoPro

6.5. Конфлікти з іншими розширеннями або нерозуміння будь-яких нюансів в роботі самої системи OpenCart не є показником неналежної якості Товару.

6.6. Покупець при відправці замовлення автоматично підтверджує, що ознайомлений з демо-версією Товару і не має претензій до якості товару, його кількості, зовнішнім виглядом і комплектності.

 

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ЗА ТОВАР

7.1. Згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» товар належної якості підлягає обміну протягом 14 днів, якщо товар не використовувався. У зв'язку зі специфікою активації цифрового товару і неможливість відкликання ключа ліцензії, після активації модуля він вважається використаним, що унеможливлює обмін або повернення товару належної якості через зміни особистих переваг покупця.

Для оцінки відповідності товару до Ваших особистих вподобань Ви можете ознайомитися з демо товару або запросити ключ для локальної версії домену (формат sitename.loc) або демо-версії сайту (формат demo.sitename.com).

При досягненні домовленості сторін поза умовами, позначених в даній Оферті, Продавець може повернути гроші за Товар належної якості в обсязі не більше 70% від сплаченої вартості такого товару.

7.2. Згідно ст. 4 Закону «Про захист прав споживачів» споживачі мають право на товар належної якості.

У разі об'єктивного і достовірного підтвердження того, що проданий Товар не працює з заявленими на сайті shop.sergetkach.com Технічними умовами, а також в разі якщо його робота не відповідає опису (за винятком Тестового функціоналу), продавець дає гарантію усунути помилки протягом до 3 робочих днів після того, як отримає повідомлення про помилку і всі необхідні для її усунення дані (знімки екранів, посилання на сторінки з помилкою, доступи в адмінку сайту і ФТП). У разі, якщо за цей час похибка не виправлена, зобов'язується протягом наступних 7 днів повернути фактично сплачену вартості за дефектний товар.

7.3. При поверненні грошей з суми, що повертається знімається відсоток комісії платіжних систем.

7.3. Гарантія повернення грошей за товар неналежної якості діє протягом 1 місяця з моменту покупки. У разі відсутності запиту від Покупця протягом цього терміну на виправлення помилки або повернення, це прирівнюється до підтвердження клієнтом факту прийому Товару належної якості.

7.4. У разі, якщо Клієнт скористався послугою установки товару, але з часом скористався поверненням, то поверненню підлягає тільки вартість купленого росширення. Гарантія повернення грошей не поширюється на надані послуги з установки, настройки, адаптації або усунення конфліктів зі сторонніми модулями, в зв'язку з тим, що для їх надання вже витрачений робочий час, вони вважаються наданими належним чином і, відповідно, підлягають оплаті Покупцем.

7.5. При поверненні мається на увазі, що повертаються гроші за покупку Прав на використання Товару. Передавати файли не потрібно.

7.6. Після повернення покупець зобов'язується припинити використання ПЗ, в іншому випадку, це прирівнюється до використання піратського ПЗ.

 

8. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

8.1. Покупець усвідомлює, що згідно з цією Офертою йому передаються тільки права користування модулем. Право на поширення і інші майнові та немайнові права зберігаються за автором ПО і охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права».

8.2. Акцептуючи дану Оферту, Покупець також погоджується з умовами Ліцензійної угоди, викладені за адресою https://shop.sergetkach.com/ukr/licence-agreement.html. Зокрема, але не вичерпуючись перерахованими пунктами, Ліцензійна угода передбачає, що:

 • Покупець отримує право використання модуля на конкретному домені, зазначеному в момент здійснення покупки (або наданому додатково після здійснення покупки в особистому електронному листі або будь-яким іншим способом)

 • Заміна одного домену для використання ПЗ на інший в рамках вже укладанної угоди купівлі-продажу не можливий

 • Модуль поставляється за принципом «AS IS» (як є)

 • Модуль містить зашифрований код, який дозволяє контролювати ліцензійне використання.

 • Покупець відмовляється від наміру запитувати зашифрований вихідний код модуля.

 

9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (GDPR)

9.1. При здійсненні акцепту оферти і подальшої оплати товару/послуг Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.2. Покупець дає дозвіл на збір і обробку персональних даних виключно для таких цілей:

 • виконання зобов'язань, які несе Продавець згідно даною офертою
 • можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів
 • формуванні аналітичної та іньшої звітності Продавця
 • розсилки Продавцем повідомлень про помилки, новин, маркетингових матеріалів, в тому числі з використанням програмного забезпечення і сервісів, що надаються третіми особами (наприклад, сервіси для проведення email-розсилки).

9.3. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Оферти, а також протягом необмеженого терміну після закінчення її дії. Крім цього, акцептуючи Оферту, Покупець підтверджує, що він повідомлений про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних і, що немає необхідності в додаткових повідомленнях про збір даних де-небудь, крім даного договору.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

10.2. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

10.3. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей шляхом переговорів

10.4. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.

10.5. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

10.6. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок використання куплених Товарів в разі недотримання Технічних умов.

10.7. Продавець несе відповідальність за поставку товару неналежної якості, за умови дотримання Покупцем Технічних умов.

10.8. Сума відшкодування збитку не може перевищувати фактично сплачену вартість придбаного товару.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на веб-сайті.

11.2. При зміні умов оферти, для замовлень оформлених раніше продовжує діє та версія оферти, яка була актуальна на момент оформлення замовлення.